Green Cross Nederland

Foto boven v.l.n.r. op de voorgrond: Ruud Lubbers (voormalig minister-president Nederland), Michail Gorbatsjov (voormalig
president Sovjet-Unie), Ad Havermans (voormalig Burgemeester van Den Haag), Raisa Gorbatsjov (echtgenote van Michael Gorbatsjov). 
Daarachter v.l.n.r.: Pavel Palazjtsjenko (tolk), dhr. Fred Matser (humanitair filantroop en Hans Alders  (voormalig Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)

Green Cross International

Green Cross is een internationale non-gouvernementele organisatie die wereldwijd actief is om een zekere en duurzame toekomst voor mens en planeet te bewerkstelligen.

Inspiratie en oprichting

Green Cross International is opgericht door Michail Gorbatsjov, voormalig president van de Sovjet Unie en ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede in 1990. Gorbatsjov sprak tijdens zijn ambt herhaaldelijk over de onderlinge verbonden bedreigingen voor de planeet en de mensheid gevormd door nucleaire- en chemische wapens, niet-duurzame ontwikkeling en door de mens veroorzaakte aftakeling van ons ecologisch systeem. Op 19 januari 1990, tijdens een toespraak tot het Wereldforum in Moskou, stelde Gorbatsjov voor om een internationaal groen kruis te creëren dat hulp biedt aan staten in ecologische problemen. Volgens hem had de wereld een organisatie nodig die het medische noodresponsmodel van het Internationale Comité van het Rode Kruis zou toepassen op ecologische kwesties, en oplossingen zou bespoedigen voor milieuproblemen die nationale grenzen overstijgen.

 

Op 6 juni 1992 deden de afgevaardigden van de civiele samenleving in Rio Earth Summit een beroep op Michael Gorbatsjov om Green Cross International (GCI) te creëren. Tegelijkertijd richtte parlementariër Roland Wiederkehr van de Zwitserse nationale raad een "World Green Cross" op met hetzelfde doel. De organisaties fuseerden in 1993 en vormden Green Cross International. De organisatie werd formeel gelanceerd in Kyoto, Japan, op 18 april 1993 en met 5 landenorganisaties (Rusland, VS, Japan, Nederland en Zwitserland) uitgebreid in het Vredespaleis in Den Haag in het voorjaar van 1994.

 

Onder: foto's van de oprichting van Green Cross International in Den Haag (1994).

20-jarig Jubileum Green Cross International

Door Ruud Lubbers

Ter gelegenheid van 20 jaar Green Cross International was er begin september een bijeenkomst in Genève. Tijdens de bijeenkomst vond de zevende “Earth Dialogues” plaats, waarbij de “Geneva Declaration on Action for a Peaceful and Sustainable World” werd uitgegeven. Deze declaratie is hier te lezen. In de declaratie staat geschreven: “to continue on the present business-as-usual path of consumer-driven, resource and energy intensive growth will very likely lead to disaster. The present unsustainable patterns of consumption and production must change. We must develop and implement more responsible strategies for growth and development.”

In mijn toespraak stond ik stil bij de urgentie die destijds ten grondslag lag aan de oprichting van Green Cross, en hoezeer er nog altijd aanleiding is voor vereende inspanningen voor een duurzame wereld. Ik complimenteerde in het bijzonder oprichter Mikhail Gorbachev voor zijn onvermoeibare inzet voor het bewerkstelligen van een duurzame wereld.

Aan het eind van de jaren ’60, ten tijde van het ontstaan van Green Cross, was “Green” al een belangrijk deel van mijn leven. Als burger van havenstad Rotterdam en vader van drie kinderen was het voor mij een uitdaging hoe precies economische groei te combineren met kwaliteit van leven. Deze connectie begint voor mij met de inspanning bij te dragen aan “not another escalation in the Cold War because of intermediate nuclear forces”. 

Ook al gaat deze periode volgens historici vooral over Reykjavik, Reagan en Gorbachev; voor mij was het een kernpunt in de 12 jaar dat ik premier van Nederland was (1982-1994). Dit bracht me in verbinding met een nieuwe wereld, inclusief voormalig president Gorbachev die na het einde van de Koude Oorlog en de USSR voorzitter werd van Green Cross en een pleidooi deed voor de ontwikkeling van een Handvest van de Aarde. Als Minister-President steunde ik in die tijd het initiatief van Maurice Strong die als voorzitter van de United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in 1992 zich had verbonden aan het opstellen van een Handvest van de Aarde, het Earth Charter. Ik nodigde voormalig president Gorbachev uit om naar Den Haag te komen, samen met zijn echtgenote Raisa, met als doel het eens te worden de handen ineen te slaan en een gezamenlijk maatschappelijk initiatief voor het Earth Charter te starten, onder co-voorzitterschap van Maurice Strong and Michael Gorbachev. Dit was het begin van een lang proces waarin ik samen met de co-voorzitters en andere Earth Charter Commissioners de dialoog aanging met actoren uit de samenleving, wereldwijd.

Steven Rockefeller, inderdaad afkomstig uit een beroemde kapitalistische familie maar zelf professor in de Ethiek, speelde een sleutelrol in het ontwikkelen van het Earth Charter-document.

In 2000 lanceerden we het Earth Charter-document in het Vredespaleis in Den Haag. Tegelijkertijd de start voor het mondiale Earth Charter Initiative (ECI), met een prachtig en duurzaam centrum in Costa Rica op het terrein van de UN University of Peace in San José.

 

Ondertussen ondernam Green Cross, alweer enige jaren onder leiding van Alexander Likhotal, veel meer dan alleen de totstandkoming van het Earth Charter.

Green Cross leverde een bijdrage aan de modernisering van de samenleving gericht op een aantal onderwerpen, namelijk water, energie, ethiek en veiligheid. Op de weg van “Our Common Future” (door Gro Harlem Brundtland) naar de “Sustainable Development Goals” is het opvallend dat civil society – inclusief Green Cross – bijdraagt aan de modernisering van bedrijven opdat zij zich maatschappelijk verantwoord weten, van Global Compact (2000) tot de Charter for Compassion (2009). We hebben steeds weer nieuwe initiatieven zien ontstaan, maar altijd was er de dynamische Green Cross. Van harte gefeliciteerd, ondanks het feit dat er nog veel misstanden en uitdagingen zijn gebleven, wens ik u een “vreugdevolle viering van het leven”.

Ruud Lubbers 

26 augustus 2013

Green Cross Nederland

Sinds 1994 bestaat de Nederlandse afdeling van Green Cross International. Samen met Japan, Rusland, Zwitserland en de Verenigde Staten zijn zij in het voorjaar van 1994 formeel toegetreden tot GCI. Dit vond plaats in het bijzijn van o.a. toenmalig minister-president Ruud Lubbers.