Green Cross Nederland

Geschiedenis

Green Cross is een internationale non-gouvernementele organisatie die wereldwijd actief is om een zekere en duurzame toekomst voor mens en planeet te bewerkstelligen.

Inspiratie en oprichting

Green Cross International is opgericht door Michael Gorbatsjov, voormalig president van de Sovjet Unie en ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede in 1990. Gorbatsjov sprak tijdens zijn ambt herhaaldelijk over de onderlinge verbonden bedreigingen voor de planeet en de mensheid gevormd door nucleaire- en chemische wapens, niet-duurzame ontwikkeling en door de mens veroorzaakte aftakeling van ons ecologisch systeem. Op 19 januari 1990, tijdens een toespraak tot het Wereldforum in Moskou, stelde Gorbatsjov voor om een internationaal groen kruis te creëren dat hulp biedt aan staten in ecologische problemen. Volgens hem had de wereld een organisatie nodig die het medische noodresponsmodel van het Internationale Comité van het Rode Kruis zou toepassen op ecologische kwesties, en oplossingen zou bespoedigen voor milieuproblemen die nationale grenzen overstijgen.

Op 6 juni 1992 deden de afgevaardigden van de civiele samenleving in Rio Earth Summit een beroep op Michael Gorbatsjov om Green Cross International (GCI) te creëren. Tegelijkertijd richtte parlementariër Roland Wiederkehr van de Zwitserse nationale raad een "World Green Cross" op met hetzelfde doel. De organisaties fuseerden in 1993 en vormden Green Cross International. De organisatie werd formeel gelanceerd in Kyoto, Japan, op 18 april 1993.

Green Cross Nederland

Sinds 1994 bestaat de Nederlandse afdeling van Green Cross International. Samen met Japan, Rusland, Zwitserland en de Verenigde Staten zijn zij in het voorjaar van 1994 formeel toegetreden tot GCI. Dit vond plaats in het bijzijn van o.a. toenmalig minister-president Ruud Lubbers.