Green Cross Nederland

Green Cross International

Green Cross International (GCI) is een environmental security organisation. Dat wil zeggen dat de organisatie gelooft dat uitdagingen en dreigingen op het gebied van milieu, armoede, en veiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarbij focust de organisatie zich op de problematiek rondom nucleaire en chemische bewapening, de milieu-consequenties van conflicten en rampen, niet-duurzame ontwikkeling, en de afbraak van ons ecologische systeem.

Vijf pijlers

In GCI’s visie staan de volgende vijf pijlers centraal:

 

1. Waardentransitie
Om een duurzame toekomst voor mens en planeet werkelijkheid te laten worden, is het van levensbelang om de bewustwording rondom milieu problematiek te stimuleren, en om de politieke en maatschappelijke wil voor verandering aan te wakkeren. Het onderwijzen en aanmoedigen van de jeugd om 'Agents of Change' te worden heeft hierin prioriteit.
 

2. Sociaal-Medisch
Het verbeteren van het leven van mensen die lijden aan langdurige medische en psychologische aandoeningen en onder de sociaaleconomische gevolgen veroorzaakt door blootstelling aan radioactieve en chemische verontreiniging. 
 

3. Veiligheid, Milieu en Duurzaamheid
Deze pijler focust op de nexus tussen veiligheid en duurzaamheid door nadruk te leggen op nucleaire en chemische ontwapening en milieuverontreiniging. 
 

4. Water voor Leven en Vrede
Het Water for Life and Peace programma streeft naar het bevorderen van mensenrechten, vrede en ontwikkeling in gemeenschappen, door te werken met lokale projecten en binnen de kaders van internationale overeenkomsten. 
 

5. Slimme energie
GCI en de landenorganisaties gelooft in de noodzaak en de mogelijkheid van een duurzame energietoekomst, en streeft er naar om de overgang van een koolstofgebaseerde economie naar een duurzaam energiemodel te versnellen. 
 

Green Cross is momenteel actief in 30 landen. Alle landenorganisaties delen in de ethische verplichting om de gezondheid en veiligheid van onze aarde te behouden en te verbeteren voor de komende generaties, en verenigen zich rond de pijlers die in het hart van de GCI-visie liggen. De landenorganisaties geven minstens één van de pijlers handen en voeten via hun werk. Ze opereren verder zelfstandig. Nederland richt zich met name op de Waardentransitie en Slimme Energie.

Bezoek de website van Green Cross International

Consultatieve status

GCI geniet een consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Verenigde Naties. GCI is een erkende waarnemersorganisatie met het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de conferentie van de partijen bij het VN-bedrag ter bestrijding van woestijnvorming. Het werkt daarnaast ook samen met de UNEP/ OCHA Environmental Emergencies Section, UN-HABITAT en andere internationale organisaties.