Missie & Visie

Green Cross International

Green Cross International (GCI) is in 1993 opgericht door Michail Gorbatsjov, voormalig president van de Sovjet Unie en ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede in 1990. Gorbatsjov sprak tijdens zijn ambt herhaaldelijk over de onderlinge verbonden bedreigingen voor de planeet en de mensheid gevormd door nucleaire- en chemische wapens, niet-duurzame ontwikkeling en door de mens veroorzaakte aftakeling van ons ecologisch systeem.

 

De vijf pijlers van GCI zijn: 

 • Value Change
 • Social-Medical
 • Environmental Security and Sustainability
 • Water for Life and Peace
 • Smart Energy

 

CGI is momenteel actief in 27 landen. Alle landenorganisaties delen in de ethische verplichting om de gezondheid en veiligheid van onze aarde te behouden en te verbeteren voor de komende generaties, en verenigen zich rond de pijlers die in het hart van de GCI-visie liggen. De landenorganisaties geven minstens één van de pijlers handen en voeten via hun werk. Ze opereren verder zelfstandig. 

Image

Green Cross Nederland

 Sinds 1994 bestaat de Nederlandse afdeling van GCI. Samen met Japan, Rusland, Zwitserland en de Verenigde Staten zijn zij in het voorjaar van 1994 formeel toegetreden tot GCI. Dit vond plaats in het bijzijn van o.a. toenmalig minister-president Ruud Lubbers.

 

Green Cross Nederland (GCNL) is sinds september 2018 bezig met een herstart na enkele jaren minder actief te zijn geweest. Mark Lambregts (directeur) en Robert-Jan Nieland (bestuurslid) hebben de handen ineen geslagen om een nieuwe doorstart te realiseren.

 

GCNL richt zich met name op de pijlers Waardentransitie en Slimme Energie.

Missie

Het bevorderen van de waardenverandering die de transitie naar een duurzame, veerkrachtige en veilige toekomst voor de aarde en al haar bewoners mogelijk maakt.

Visie

Een duurzame samenleving waar de gezondheid en veiligheid van onze aarde en haar bewoners behouden wordt voor de huidige en toekomstige generaties.

Strategie

Het doel van Green Cross Nederland is het vergroten van het bewustzijn over ecologische en sociale duurzaamheid

door lokale, landelijke en wereldwijde projecten die zich richten op duurzaamheid, rechtvaardigheid en veiligheid te initiëren, te steunen, en met elkaar te verbinden

om zo een waardenverandering te bevorderen die een transitie naar een duurzame, veerkrachtige en veilige toekomst voor de aarde en al haar bewoners mogelijk maakt.

Image

Werkwijze

Green Cross Nederland ziet als de meest vruchtbare manier om naar haar visie te werken: 
 1. Creëren en bevorderen van bewustwording rondom de thema’s duurzaamheid, rechtvaardigheid en veiligheid - en inzicht in de samenhang hiertussen.
 2. Starten en steunen van schaalbare projecten om zo beweging richting onze visie te creëren.
 3. Faciliteren van samenwerking en verbinding tussen individuen en organisaties.

 

Projecten

De voornaamste projecten waar GCNL zich in 2019/2020 op richt zijn:

 • Green Cross Mobility (een elektrische deelauto initiatief);
 • Speakers for Awareness (een sprekersplatform waar de honoraria van lezingen over duurzaamheid gaan naar impactprojecten van NGO’s);
 • Jeugdcongres Bouw de Toekomst (een terugkerend evenement voor scholen en scholieren waar ze kennis maken met de duurzaamheidssector in hun omgeving).

OVERZICHT GREEN CROSS PROJECTEN

Speakers for Awareness

GREEN CROSS MOBILITY

JEUGDCONGRES BOUW DE TOEKOMST

Earth Charter

Green Cross Nederland onderschrijft het Earth Charter. Daarmee sluiten we ons aan bij een wereldwijde samenwerking voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Green Cross streeft naar de realisatie van de waarden en principes van het Earth Charter. Green Cross stond aan de wieg van het Earth Charter, gelanceerd in 2000 in het Vredespaleis te Den Haag.

Image