Green Cross Nederland

Missie

Het bevorderen van een waardenverandering die een transitie naar een duurzame, veerkrachtige en veilige toekomst voor de aarde en al haar bewoners mogelijk maakt.

Visie

Een duurzame samenleving waar de gezondheid en veiligheid van onze aarde en haar bewoners behouden wordt voor de huidige en toekomstige generaties. 

Strategie

Het doel van Green Cross Nederland is het vergroten van het bewustzijn over ecologische en sociale duurzaamheid door lokale, landelijke en wereldwijde projecten die zich richten op duurzaamheid, rechtvaardigheid en veiligheid te initiëren, te steunen, en met elkaar te verbinden om zo een waardenverandering te bevorderen die een transitie naar een duurzame, veerkrachtige en veilige toekomst voor de aarde en al haar bewoners mogelijk maakt.

Gedachtegoed en werkwijze

 

Green Cross Nederland handelt naar het ethische verantwoordelijkheidsbesef om de gezondheid en veiligheid van onze aarde en haar bewoners te behouden voor de huidige en toekomstige generaties. Daarbij focussen we op ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Dit met speciale aandacht voor de groeiende problematiek die voortkomt uit de afbraak van ons ecologisch systeem, de groeiende vraag naar steeds schaarsere natuurlijke grondstoffen zoals water, milieucalamiteiten die voortkomen uit menselijk handelen, en structurele sociale onrechtvaardigheid in ons economische systeem.

 

Wij geloven dat een transitie naar een duurzame samenleving zowel noodzakelijk als mogelijk is. Green Cross Nederland draagt bij aan deze transitie door het bevorderen van de waardenverandering die aan deze transitie ten grondslag ligt. Daarom werken we naar een vergroting van het bewustzijn en de kennis over ecologische, economische en sociale duurzaamheid, zowel bij overheden, private bedrijfssectoren en op individueel niveau. Dit doen we voornamelijk door lokale, landelijke en wereldwijde projecten die zich richten op duurzaamheid, rechtvaardigheid en veiligheid te steunen, onderling met elkaar te verbinden en te initiëren. Dit vanuit de gedachte; ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’.

Earth Charter

Green Cross Nederland onderschrijft het Earth Charter. Daarmee sluiten we ons aan bij een wereldwijde samenwerking voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Via ons werk streven we naar de realisatie van de waarden en principes van het Earth Charter. Green Cross stond aan de wieg van het Earth Charter, gelanceerd in 2000 in het Vredespaleis te Den Haag.