Join to amplify the change

SfA wordt voorjaar 2019 gelanceerd!

Speakers for Awareness (SfA) is een sprekersplatform waardoor impact op, en bewustwording over ecologische, sociale en economische duurzaamheid wordt vergroot. 

Hoe werkt het

 1. Boek een spreker via SfA.
 2. Het honorarium van de spreker komt vrij; uw betaling wordt zo een schenking!
 3. Uw spreker kiest een van onze “impact projecten” waar het honorarium naar toe gaat.
 4. U ondersteunt zo de vergroting van bewustwording en realiseert directe impact.

Enkele topics zijn

 • Artificiële Intelligentie en Automatisering
 • Be(ont)wapening & conflict controle
 • Cradle to Cradle
 • Earth Charter
 • Ethiek
 • (Duurzame) Economie
 • Emancipatie
 • (Groene) Energie
 • Honger
 • Innovatie
 • Klimaat(crisis)
 • Landbouw
 • Onderwijs (ook vredeseducatie)
 • Mensenrechten en Rechten van het kind
 • Migratie/(over)bevolking
 • Milieu en klimaat
 • Monetaire hervorming
 • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
 • (Drink)Water
 • Sustainable Development Goals